CRM: Marketing pre manažérov

event-coursesdetail

Popis kurzu

Tento praktický študijný program je odpoveďou na praktické požiadavky súčasných i budúcich líniových manažérov, vedúcich tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov, z ktorých celá rada nemusí byť priamo zapojená do financií alebo marketingu.
 
Pomocou rôznych praktických aktivít sa budete pri riešení vašich manažérskych problémov venovať externému prostrediu, prieskumu trhu, vzťahom so zákazníkmi, analýze produktov a služieb, cenotvorbe, propagácii, spôsobu dodávky, kvalite, očakávaniam zákazníkov a ich spokojnosti. Budete sa zameriavať na scenáre, prípadové štúdie a vašu vlastnú úlohu a to bez ohľadu na to, či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore. 
 
Prínos pre jednotlivca: 
Definovanie a vytvorenie vlastnej manažérskej marketingovej stratégie, príprava marketingového plánu 
 
Prínos pre firmu: 
Základy marketingového riadenia, profesionálna prezentácia vlastnej firmy a produktov a služieb, pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov
 
Marketing pre manažérov je vhodný:
 
• pre technických špecialistov, pre administratívnych pracovníkov, líniových manažérov 
 
• pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu 
 
• pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať/ doplniť si svoje vedomosti a osvojiťsi manažérske postupy 
 
• pre ľudí s praxou 
 
• pre začínajúcich podnikateľov v malej a stredne veľkej firme
 
OBSAH kurzu:
 
1. Čo je vzťahový marketing: marketing v rozličných kontextoch, kto sú zákazníci, spotrebitelia a klienti, výmena, spravodlivosť a spokojnosť.
 
2. Spokojnosť zákazníkov: spokojnosť zákazníkov a kvalita
 
3. Segmentácia trhu: zacielenie a pozicioning, metódy segmentácie trhu, segmentácia ako nástroj manažérov, zacielenie - orientácia, pozicioning.
 
4. Pochopenie a ovplyvnenie správania zákazníkov: vplyvy na správanie zákazníkov, organizačný nákupný proces, meníme správanie ľudí, kto vynucuje a povzbudzuje zákaznícke správanie.
 
5. Poskytovanie hodnoty pri výmene - výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vzťahov, pochopenie toho, ako sa služby líšia od výrobkov, služby a riešenia variability, budovanie a udržiavanie kvality v poskytovaní služieb, spokojnosť zákazníka, zlyhanie a zotavenie služby, budovanie dobrých marketingových vzťahov.
 
6. Marketingový MIX: koordinácia marketingového mixu, produkt, stanovenie cien, miesto, propagácia, udržateľnosť a marketingový mix.
 
7. Rozšírený marketingový mix pre oblasť služieb: povaha služieb a marketingový mix, ľudia, procesy a fyzické dôkazy.
 
8. Riadenie marketingových informácií: význam informácií, druhy marketingového prieskumu, výber respondentov a zber údajov, kritika marketingového prieskumu.
 
9. Marketingový plán: využitie marketingového plánu
 
Priebeh štúdia a podpora:
 
• Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 
• Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 
• Študijná skupina
 
• Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 1-dňová rezidenčná škola 
 
• Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 
• Moderný študentský výukový online systém
 
• Certifikát o absolvovanie kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6291(CRM)
dolar-ic

Cena :

1 345 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

4 mesiace
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.