Riadenie inovácií a rastu výkonnosti

event-coursesdetail

Popis kurzu

Je určený manažérom, projektovým manažérom a vedúcim tímov, ktorí stoja pred organizačnými výzvami na zvyšovanie výkonnosti tímov, úsekov alebo organizačných procesov. V kurze sa prelínajú hlavné aspekty zvyšovania výkonnosti prostredníctvom inovácie v šiestich funkčných oblastiach: stratégia, informácie, financie, marketing a predaj, prevádzka, ľudské zdroje. 
 
Kurz je zameraný na precvičenie praktických a fungujúcich modelov, techník a postupov, ktoré manažérom umožnia premyslene naplánovať a presadiť projekty zvýšenia výkonnosti tímu, organizačnej jednotky, alebo celej organizácie.
 
Prínos pre jednotlivca: 
 
Osvojenie praktických modelov, techník a postupov na efektívne iniciovanie a riadenie programov zvyšovania výkonnosti v modernej organizácii. Vypracovanie a obhajoba vlastného programu zvýšenia výkonnosti. 
 
Prínos pre firmu: 
 
Metodika iniciovania a riadenia programov zvyšovania výkonnosti v modernej organizácii. Program zvýšenia výkonnosti vypracovaný absolventom kurzu. 
 
Kurz je vhodný:
 
• pre záujemcov bez vysokoškolského vzdelania
• pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy
• pre technických špecialistov, projektových manažérov, administratívnych pracovníkov
• pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu
• pre ľudí s praxou
 
Tento kurz je vhodný pre všetky sektory: súkromné​​, verejné a dobrovoľné / tretí sektor. Modely a myšlienky sú spracované a prezentované tak, aby boli užitočné pre manažérov pracujúcich v organizáciách všetkých veľkostí, od nadnárodných po lokálne spoločnosti a samostatných podnikateľov. 
 
Obsah kurzu: 
 
Časť 1: Meranie výkonnosti 
 
1. Organizácia orientovaná na trh
2. Prevádzkové činnosti a riadenie výkonnosti prevádzky
3. Riadenie výkonnosti prostredníctvom ľudí
4. Účovníctvo v ére ´poverovania´ 
5. Integrovaný prístup k meraniu výkonnosti 
6. Model Balanced ScoreCard
7. Informácie a rozhodovanie
8. Finančná analýza a kontrola
9. Riadenie výkonnosti ľudí
10. Zákaznícka dokonalosť
11. Produktová dokonalosť
12. Plánovanie a kontrola
13. Osvedčené postupy v benchmarkingu
 
Časť 2: Zvyšovanie výkonnosti
 
1. Celistvý prístup k zvyšovaniu výkonnosti 
2. Manažérska kontrola a paradoxy kontroly 
3. Rôzne náklady podľa rôznych metód kalkulácie 
4. Hotovosť – životná miazga organizácií 
5. M. Porter a Strategický pohľad na výkonnosť
6. Riadenie procesu inovácie
7. Navrhovanie nových produktov, procesov a služieb 
8. Zapájanie zamestnancov do riadenia a ich poverovanie, riadenie vysoko-výkonných tímov
9. Riadenie dodávok v službách
10. Riadenie dodávateľského reťazca
11. Zvyšovanie výkonnosti prevádzkových procesov
12. Rozvoj marketingových vzťahov a marketingová stratégia
13. Komplexná marketingová komunikácia
 
Priebeh štúdia a podpora:
 
• Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
• Tútor (skúsený konzultant z praxe)
• Študijná skupina
• Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 2-dňová rezidenčná škola 
• Štyri priebežné písomné práce a záverečná písomná práca – Program zvýšenia výkonnosti 
• Moderný študentský výukový online systém
• Certifikát o absolvovaní kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

7002(RIV)
dolar-ic

Cena :

2 690 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

6 mesiacov
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.