Riadenie projektov a zmien

event-coursesdetail

Popis kurzu

 

Je určený manažérom, projektovým manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervizorom. Kurz je zameraný na precvičenie praktických a fungujúcich modelov, techník a postupov, ktoré manažérom umožnia rýchlo a zároveň premyslene reagovať na podnety a zmeny v externom i v internom prostredí organizácie a naplánovať, riadiť a presadiť akýkoľvek projekt a zložitejší program organizačnej zmeny.
 
Prínos pre jednotlivca: 
Osvojenie praktických modelov, techník a postupov na efektívne iniciovanie, riadenie a presadenie projektov alebo programu organizačnej zmeny.
 
Prínos pre firmu: 
Metodika projektového riadenia, úloha projektového manažéra, manažérske riadenie, riadenie seba samého aj ostatných
 
Riadenie projektov a zmien je kurz vhodný:
 
• pre záujemcov bez vysokoškolského vzdelania
• pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy
• pre technických špecialistov, projektových manažérov, administratívnych pracovníkov
• pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu
• pre ľudí s praxou
 
Tento kurz je vhodný pre všetky sektory: súkromné​​, verejné a dobrovoľné / tretí sektor. Modely a myšlienky sú spracované a prezentované tak, aby boli užitočné pre manažérov pracujúcich v organizáciách všetkých veľkostí, od nadnárodných až po jednotlivých podnikateľov. 
 
Obsah kurzu: 
 
Časť 1: Riadenie projektov 
 
1. Príprava projektu 
2. Plánovanie projektu 
3. Metódy hodnotenia finančnej návratnosti 
4. Riadenie projektov prostredníctvom ľudí 
5. Implementácia projektu 
6. Dokončenie a vyhodnotenie projektu 
7. Riadenie projektov: praktická prípadová štúdia
 
Časť 2: Riadenie zmien
 
1. Vonkajšie vplyvy na organizačné zmeny 
2. Organizačné reakcie na sily vyvolávajúce zmeny 
3. Metafory a zmena 
4. Príprava na zmenu 
5. Riadenie procesu zmeny: začiatok 
6. Proces zmeny: vytvorenie podnetu 
7. Účtovníctvo a zmena 
8. Politikum zmeny: uskutočnenie
9. Riadenie zmien: praktická prípadová štúdia
 
Priebeh štúdia a podpora:
 
• Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
• Tútor (skúsený konzultant z praxe)
• Študijná skupina
• Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 1-dňová rezidenčná škola 
• Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
• Moderný študentský výukový online systém
• Certifikát o absolvovaní kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

7003(RZP)
dolar-ic

Cena :

1 345 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

4 mesiace
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.