Referencie

„Na štúdiu v OMI a na The Open University najlepšie hodnotím koncepty z riadenia seba a ľudí, tie z modulu Efektívny manažér, potom Riadenie zmeny a najmä koncepty stratégií a HR.“

Ing. Peter Ujmiak, MBA

predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ

 

„Vzdelávanie v OMI bolo maximálne efektívne. Mal som možnosť manažovať si vlastný čas a pritom študovať na prestížnej univerzite. Dozvedel som sa množstvo riadiacich manažérskych nástrojov a stretol som mnoho zaujímavých ľudí.“

PhDr. Rastislav Puchala PhD

Director of Košice Office

The American Chamber of Commerce In The Slovak Republic

 

 

„Štúdium je zamerané na prax s ohľadom na riešenie praktických problémov. Koncepty, ktoré som sa naučila viem okamžite použiť vo svojej každodennej manažérskej praxi.“ 

Svetlana Maxwell

Manager Global – Procurement 

U.S. Steel Košice, s.r.o.

 

„Študovala som na OMI program Riadenie výkonnosti a zmeny. Zoznámila som sa s novými formami merania, podpory a zvyšovania výkonnosti zamestnancov a ako efektívne a účinne zavádzať zmeny v chode našej spoločnosti. Pri štúdiu som hlavne ocenila metodiku výučby zameranú na úzke prepojenie teórie riadenia s praxou a podporu zo strany tútora, študijných materiálov - vrátane možnosti využívať najnovšie formy elektronickej komunikácie.“

Anna Hadzimova 

riaditeľka ľudských zdrojov 

OBAL-SERVIS, a.s. Košice

 

 „Na štúdiu na OMI ma milo prekvapilo, že aj pre človeka s 25 ročnou praxou a zabehnutým systémom práce existuje toľko vecí, ktoré stojí za to prehodnotiť a skúsiť ich riešiť inak ako doposiaľ. Platí to hlavne v tomto období plnom výziev. Pozitívne hodnotím, že vám nikto nenanucuje „zaručene fungujúce techniky riadenia“. Do rúk dostávate rôzne riadiace nástroje a techniky. Je len na vás rozhodnúť sa pre tie správne v správnom čase na riešenie konkrétneho problému.“

Brutovská Anna 

obchodný riaditeľ 

 

„Dôvod prečo som začal študovať ročný študijný program na OMI „Profesionálny certifikát v manažmente“ je, že ponúka praktický pohľad na organizácie z rôznych perspektív ako riadenie, riadenie ľudí, financie a riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality. Po absolvovaní kurzu som získal širší a hlbší pohľad na problematiku manažmentu a nadobudnuté vedomosti sú prínosom pre moju ďalšiu manažérsku prácu.“

Peter Meinl 

National Key Account Manager 

Philips Slovakia s.r.o., divízia Lighting

 

Firemné referencie

Manažérske vzdelanie je vo viacerých prípadoch sponzorované spoločnosťou, v ktorej študent pracuje. Nižšie uvádzame niektoré spoločnosti, ktoré štúdium svojim pracovníkom u nás sponzorovali alebo sponzorujú.

 

A & D Global Business Relations, s.r.o.
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
Capital & Financial Protection, s.r.o.
DIMICO s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
Emerson, a.s.
Etis Slovakia, a.s.
Excel, spol. s r.o.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Geodeticca 3D Works, s.r.o.
Gratax Wood, s.r.o.
Chemkostav, a.s.
Montin, s.r.o.
Kasio, s.r.o.
Knauf Insulation, s.r.o.
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
Lion car, s.r.o.
Lugera & Maklér, s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
M+M Market centrum, s.r.o.
Montrel Plus, s.r.o.
Moravia Systems, a.s.
MR & Gastro management, s.r.o.
Novo Nordisk Slovakia, s.r.o.
Obal Servis, a.s.
Omnitrade, a.s.

ORL Zvolen, s.r.o.
OVB Allfinanz Slovensko, s.r.o.
Philips Slovakia, s.r.o.
ProCeS s.r.o.
RMS, a.s.

RoTTeL, s.r.o.
SEZ Krompachy, a.s.
Slovakodata, a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
Strabag, s.r.o.
Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.
Telegrafia, a.s.
Timus Safety, s.r.o.
Telekom Slovensko, a.s.
TNT Express Worldwide, s.r.o.
T-Systems Slovakia, s.r.o.
Univerzita Komenského v Bratislave
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Včielka Košice, s.r.o.
Viena International, s.r.o.
Vital, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Zillion, a.s.
ZIPP Bratislava spol. s r.o.
... a iní

Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.