Výhody

Výhody pre študenta:

 1. Flexibilita – môžete študovať vlastným tempom, či už doma alebo na cestách. Sami si zvolíte spôsob, ako najlepšie             splniť študijné požiadavky.
   
 2. Modularita – sami si volíte kurzy a ich poradie. Môžete študovať buď jeden, alebo aj celú sadu kurzov. Naraz môžete študovať aj dva kurzy. Rozhodujúce sú Vaše časové možnosti.
   
 3. Využiteľnosť – vedomosti získané štúdiom ľubovoľného kurzu môžete využívať už počas štúdia, získate tak možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi.
   
 4. Podpora – v priebehu štúdia budete mať určeného tútora, ktorý vám poskytne svoju podporu a pomoc. Tútor pozýva všetkých členov jemu zverenej skupiny na pravidelné stretnutia, tzv. tutoriály. V dohodnutom čase s ním budete môcť komunikovať aj telefonicky, alebo prostredníctvom internetu.
   
 5. Cena – za štúdium je konečná. Nie sú v nej zahrnuté cestovné náklady a prípadné telefonické poplatky. Dištančná forma umožňuje študovať a súčasne aj zarábať.
   
 6. Prevoditeľnosť – naše kurzy majú všade rovnako vysokú kvalitu a požiadavky na študentov sú tiež rovnaké, bez ohľadu na to v ktorej časti sveta študujete. Počas štúdia môže meniť krajiny vášho pôsobenia. Štúdium sa presťahuje spolu s vami.

 

Výhody pre zamestnávateľa:

 1. Cenovo výhodný rozvoj manažmentu – cena za každý kurz je konečná, obsahuje poplatky za študijné materiály, túroriály, DVD a USB kľúče, rezidenčnú školu, prípadné počítačové elementy, hodnotenia prác a záverečnú písomnú skúšku. Okrem cestovného a prípadných poplatkov za telefón neexistujú žiadne dodatočné či „skryté“ náklady.
   
 2. Štúdium popri zamestnaní – organizáciám, ktoré sponzorujú študentov záleží na tom, aby ich zamestnanci kvôli štúdiu neprerušovali svoju prácu. Počas štúdia na OUBS manažéri pracujú v nezmenenom rozsahu naďalej a študujú vo svojom voľnom čase.
   
 3. Flexibilita štúdia – jednotlivé kurzy si manažéri vyberajú tak podľa svojich potrieb, ako aj podľa potrieb organizácie. Kurzy môžu byť rôznym spôsobom kombinované, možno študovať aj dva kurzy naraz, medzi štúdiom jednotlivých predmetov je možné robiť rôzne dlhé prestávky (maximálne 2 roky).
   
 4. Použiteľnosť v praxi – všetky kurzy v sebe zahŕňajú teoretický akademický základ a zároveň kladú veľký dôraz na  prax. Kurzy sú prispôsobené potrebám dnešných manažérov pri ich každodennej práci v organizácii. Praktické cvičenia, ktoré predstavujú veľkú časť štúdia každého predmetu, majú za cieľ prinútiť manažérov, aby sa snažili získané vedomosti okamžite uplatňovať vo svojej práci.
   
 5. Kvalita – za slovom úrovni dať bodku, vymazať spojku a a veľkým písmenom začať novú vetu. Sú dostupné vo väčšine krajín Európy a tiež aj v niektorých mimoeurópskych štátoch.
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.